Vraag en antwoord

Jij hebt vragen, wij hebben antwoorden

Deze Q&A wordt elke week bijgewerkt met de meest gestelde vragen.

koop- en keuzeproces

In welk geval kies je voor biomassa in plaats van zonnepanelen, warmtepompen of windenergie?

Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Om het stroomverbruik (deels) te compenseren dient men, indien mogelijk, zonnepanelen te installeren. Om zonnepanelen elektriciteit te laten produceren, moet wel de zon schijnen. En juist in de winter, als de inzet van de warmtepomp het meest nodig is, schijnt de zon minder vaak. Hierdoor kan de elektriciteitsrekening alsnog fiks oplopen.

Wil je uit een warmtepomp het beloofde rendement laten halen, dan moet je bovendien aan bepaalde voorwaarden voldoen. Omdat de warmtepomp werkt met zogenaamde lage temperatuur verwarming (LTV), moet het (bedrijfs)pand zeer goed geïsoleerd zijn. Ook het afgiftesysteem is belangrijk. Vloerverwarming, wandverwarming of speciale convectoren zijn haast een must. Hoe lager de temperatuur, des te beter het rendement van de warmtepomp. Ook het stroomverbruik zal sterk verhogen, wat gecompenseerd kan worden met zonnepanelen. Allemaal extra investeringen om als eindgebruiker alsnog te kunnen besparen op de energiekosten. Bij een hybride warmtepomp is het behoud van de gas cv-ketel vaak nodig om bij koudere momenten bij te springen. Compleet ‘van het gas af’ is dan (nog) geen optie.

Alhoewel goede isolatie belangrijk blijft, krijgt een hout-cv-ketel slecht geïsoleerde woningen wel makkelijk op temperatuur. Ook de combinatie met radiatoren is geen probleem. En wanneer de woning later geïsoleerd wordt en voorzien van lage temperatuur verwarming en/of zonnepanelen, komt de bonus van een lage energierekening je tegemoet. Een hout-cv werkt overigens uitstekend in combinatie met warmtepomp of zonnepanelen.

Voor de hout-cv-ketel geldt nog een beetje ‘onbekend maakt onbemind’. Maar wie eenmaal een hout-cv-ketel geplaatst heeft, is snel om en bovendien is er veel potentie in de bestaande bouw. 

Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een hout-cv ketel?

• Bij een hoog gasverbruik doordat u een grote ruimte / meerdere ruimtes moet verwarmen. Of dat er bijvoorbeeld ook een zwembad verwarmd moet worden.

• Wanneer u (bedrijfsmatig) veel warmte of veel warm water nodig heeft.

• Wanneer u niet aangesloten bent op het gasnetwerk en wel veel warmte nodig heeft.

• Wanneer u geen tot weinig CO2 wilt uitstoten en uit dit oogpunt geen gas meer wilt gebruiken.

• Wanneer u zelf de kosten in de hand wilt houden en niet jaarlijks geconfronteerd wilt worden met stijgende prijzen van uw energieleverancier.

Zijn er subsidies verkrijgbaar voor deze duurzame oplossing?

Subsidie voor biomassaketels

 

ISDE

Minder gebruik van gas door middel van duurzame warmte wordt financieel voor u aantrekkelijk gemaakt – al vanaf € 1.250!

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van toepassing op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De ISDE is een meerjarige regeling die gestart is op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per jaar wordt het subsidieplafond bepaald en eventueel verhoogd.

 • Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDEIs het subsidiebudget voor het jaar op, dan wordt u door het RVO schriftelijk op de hoogte gesteld. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.
 • Bent u nieuwsgierig wat er in uw omgeving aan ISDE is vertrekt? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland.

 

Subsidie voor biomassaketels ISDE geeft u een tegemoetkoming bij aankoop op een biomassaketel van Fröling tot een vermogen van 500kW. Fröling-biomassaketels boven 500kW vallen onder de SDE+. De subsidiebedragen vanaf 20 maart 2019 zijn:

 • Tot en met 40 kW: € 1.250
 • Hoger dan 40 kW: € 1.250 vermeerderd met € 70 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW
 •  Zie Fröling (en Froeling) op de Apparatenlijst biomassaketels.  

 

Zie Voorwaarden ISDE particulieren die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN)
 • Uw Fröling is na 1 januari 2016 nieuw aangeschaft
 • U heeft de investering gedaan voordat u de subsidieaanvraag doet
 • U dient binnen 6 maanden na installatie de subsidieaanvraag in
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en wordt niet binnen 1 jaar verwijderd

 

Zie Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig KvK-nummer
 • U bent nog geen koopovereenkomst aangegaan  
 • U bent eigenaar van de investering
 • Uw Fröling wordt binnen 12 maanden in gebruik genomen
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en wordt niet binnen 1 jaar verwijderd

Aan de slag met de subsidieaanvraag

U kunt zelf aan de slag met de ISDE Stappenplan aanvraag particulieren  |  ISDE Stappenplan aanvraag zakelijk

Ook kan importeur PTH Hout CV als intermediair optreden! Zij kan de subsidieaanvraag voor u indienen. Wenst u de aanvraag door PTH Hout CV te laten doen. Neem in dat geval contact op met PTH Hout CV (info@pthvof.nl of bellen met 085 4845 823)

Wat zijn de kosten voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van een hout-cv / biomassaverbrandingsketel?

Per situatie is dit verschillend. De medewerkers van het Biomassaloket kunnen jou er alles over vertellen.

Wat levert het gebruik van een biomassaverbrandingsketel mij op?

Steeds meer particulieren en bedrijven zijn begonnen met het stoken van houtsnippers en of houtpellets. Belangrijkste reden is dat steeds meer de voordelen van hout gestookte cv-ketels wordt ingezien, namelijk:

 • Bij veel gebruik gaan de kosten omlaag 
 • Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 • Realiseren van een emissiereductie
Waar zijn biomassaverbrandingsketels verkrijgbaar?

Door heel Nederland worden via het dealernetwerk van PTH Hout CV hoogstaande biomassavebrandingsketels geleverd. Dit is de enige en officiële importeur van Fröling-producten in Nederland. Vanaf het begin heeft Fröling zich gericht op het zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van hout als energiebron. Het Oostenrijkse bedrijf staat daarmee al meer dan een halve eeuw voor ‘state-of-art’ verwarmingsketels. De brandhout-, houtsnippers- en pelletketels worden inmiddels met succes toegepast in heel Europa.

Is elk huis/bedrijf geschikt voor een hout-cv / biomassaverbrandingsketel?

Omdat pelletketels als milieuvriendelijker worden beschouwd dan de reguliere gasgestookte cv-ketels worden pelletketels steeds populairder. Vooral nu men tracht woningen en bedrijfspanden (utiliteit) gasvrij te maken worden pelletketels steeds vaker toegepast als verwarmingssysteem in nieuwbouwwoningen en utiliteitscomplexen. In principe kan in elke woning of bedrijf een hout-cv /biomassaverbrandingsketel worden geplaatst. De medewerkers van het Biomassaloket helpen je graag verder.

gebruik en comfort

Is biomassa CO²-neutraal?

Biomassa zorgt bij verbranding voor CO2-uitstoot. Dit gebeurt ook bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Bij fossiele brandstoffen wordt echter puur CO2 in de lucht geblazen tijdens de verbranding. Bij biomassa heeft het organisme zoals bijvoorbeeld de boom eerst geleefd. Tijdens dit leven hebben bomen en planten eerst CO2 opgenomen uit de lucht. De broeikasgassen worden door bomen en platen omgezet in zuurstof. Na verbranding stoten ze weer CO2 uit waardoor het gecompenseerd. Biomassa is hierdoor in feite CO2 neutraal.

Welke ruimte moet er voor plaatsing van een hout-cv beschikbaar zijn?

Biomassaketels zijn leverbaar in een vermogensverbruik van 7 tot 1500 kW. Het vermogensgebruik bepaalt het formaat van de ketel. Het kleinste formaat waarmee een woning kan worden verwarmd is ongeveer 60 x 64 x 120 cm (b x l x h), dus ongeveer te vergelijken met een cv-ketel. Continue toevoer van hout naar de verbrandingsinstallatie is belangrijk. Om dit te kunnen garanderen zal er altijd een bepaalde voorraad hout op locatie aanwezig moeten zijn.

Hoe houd ik de ruimtes warm als ik een paar dagen niet aanwezig ben?

Moderne verbrandingsinstallaties zijn volledig geautomatiseerd. De brandstof wordt met gecontroleerde snelheid vanuit de opslag naar de ketel getransporteerd. De verbrandingsprocessen worden zo nauwkeurig geregeld en op deze wijze geoptimaliseerd. Hierdoor wordt de brandstof efficiënt benut en kunnen de emissies worden beperkt. Rendementen kunnen oplopen tot maar liefst 105,8%!

Overig

Heb ik bij een hout-cv direct warm water?

Wanneer je een biomassaketel wilt gebruiken om in uw volledige warmtebehoefte te voorzien, dan is een buffervat onmisbaar. Je gaat niet eerst de houtkachel opstoken om te kunnen douchen.

Is een hout-cv ook geschikt bij gebruik van vloerverwarming?

Ook wanneer de woning uitsluitend van vloerverwarming is voorzien is een buffervat onmisbaar. Zonder vat is de kans aanwezig dat de biomassaketel zijn warmte niet kwijt kan, met alle gevaren die hierbij horen. Elke situatie is anders, hierbij spelen vele factoren mee. Daarom is het altijd verstandig om vooraf advies in te winnen bij een deskundig installateur.

Wat zijn de nadelen van een biomassaverbrandingsketel?

Je hebt een rookkanaal nodig tot voorbij de nok van het dak. Ook heb je voor een biomassaketel iets meer ruimte nodig dan een cv-ketel, bij voorkeur op de begane grond. Daarnaast heb je opslagruimte nodig voor houtpellets, snippers of de andere brandstoffen. In de winter moet je een biomassaketel wat vaker bijvullen. Tot slot is de investering vaak hoger dan die van een normale cv-ketel, maar daarentegen gaat een hout-cv (indien er sprake is van goed onderhoud) doorgaans veel langer mee (gemiddeld 20 jaar).

Welke brandstoffen worden er gebruikt?

In Nederland wordt in principe alleen schoon hout gebruikt in houtkachels. Dit hangt samen met de strenge emissiewetgeving. Door particulieren wordt doorgaans gestookt op een stukhoutketel, bedrijven maken in de praktijk vooral gebruik van snipperhout– of pelletketels. 

Stukhout
Voor stukhout wordt meestal gekozen als het gaat om ketels met een minder hoge capaciteit, goed voor de verwarming van een woning. Moderne biomassaverbrandingsketels zorgen voor een optimale verbranding en zeer lage emissie. Het vochtgehalte van het hout dat wordt verbrand moet wel zo laag mogelijk zijn, in ieder geval niet hoger dan 20-30 procent.

Pellets
Houtpellets zijn stukjes samengeperst hout dat uitermate geschikt is voor hout-CV ketels. Het bestaat uit schone restproducten van de houtverwerkende industrie, zoals zaagsel en stukjes resthout. Pellets hebben een hoge energie-output en zijn gemakkelijk te leveren en op te slaan. Een ander groot voordeel van pellets is het lage as-percentage. Dit is bij Enplus < 0,7%. Dit betekent dat de aslade slechts sporadisch geleegd hoeft te worden.

Snippers
Houtsnippers zijn een ideale brandstof, niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit milieuoogpunt. Overgebleven takken en boomtoppen en zagerijafval worden versnipperd tot houtspaanders. De kwaliteit wordt bepaald door het gebruikte houtsoort. Over het algemeen zijn houtsnippers goed lokaal verkrijgbaar. Snippers zijn daarnaast goedkoper in de aanschaf dan pellets. In vergelijking met pellets blijft er bij het verbranden van snippers wel wat meer as over en is er iets meer volume benodigd om dezelfde warmteproductie te genereren. Voor een goede verbranding is uiteindelijk het vochtpercentage en de grootte van de snippers belangrijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pellets, mag het vochtpercentage van snippers hoger zijn.

Andere biomassa
Eventueel kunnen ook andere plantenresten zoals artisjokresten, olijfpitten, stro, briketten in meerdere maten en miscanthus worden gebruikt.

“Maak Nederland schoon en
kies voor energie uit biomassa”

Heb je een vraag?
Wij staan je graag te woord.

In 2050 moeten Nederland alle woningen van het aardgas af. Een biomassaverbrandingsketel kan een goede oplossing zijn. Informeer bij de medewerkers van ons loket vrijblijvend naar de mogelijkheden.